• +45 6078 7600
  • Man - Fre: 09:00 - 18:00
Ved at registrere dig på 24d.dk, accepterer du at oplysninger som du indtaster, opbevares af 24d.dk på en ssl-krypteret server. Data må tilgåes af 24d.dk, samt de butikker/klinikker hvor du som bruger vil reservere, eller tidligere har reserveret en tid. Du accepterer ligeledes, at 24d.dk må kontakte dig på email, SMS og PUSH-besked, angående emner vedrørende 24d.dk, tidsreservation og de ydelser som udbydes til reservation i samarbejde med 24d.dk. 24d.dk og vore tilknyttede butikker og klinikker viderebringer aldrig dine oplysninger til trediepart. Såfremt dine oplysninger ønskes slettet, vil de blive slettet i et omfang, så det ikke ødelægger systemet. Oplysninger vil derefter kun blive gemt til senere statistisk brug i en anonymiseret udgave. Dvs. uden navn, tlf.nr. men med dato, serviceydelse, behandler osv.
Annuller
BookingPortalen 24d.dk    Kontakt    Copyright © 2020 - 2025   Icode.dk